Co dělat v případě dopravní nehody v Chorvatsku

Být účastníkem dopravní nehody může být znepokojivý a matoucí zážitek, zvláště pokud jste turista v cizí zemi, jako je Chorvatsko. Klíčem je zůstat v klidu a dodržovat základní kroky a zákonné požadavky, aby byla zajištěna bezpečnost všech a dodržování místních zákonů. Zde je průvodce, který vám pomůže zorientovat se v této náročné situaci:

Dbejte na bezpečnost: V první řadě se ujistěte, že se nikdo nezranil. V případě potřeby volejte 112. Je životně důležité nepohybovat zraněnými lidmi, pokud nehrozí bezprostřední nebezpečí, protože by to mohlo jejich zranění zhoršit.

Zabezpečte scénu: Abyste předešli dalším nehodám, zapněte výstražná světla svého vozidla. Pokud máte výstražný trojúhelník, umístěte jej do vhodné vzdálenosti, abyste varovali protijedoucí vozidla. Ujistěte se, že jste bezpečně sjeli ze silnice.

Zdokumentujte nehodu: Zaznamenejte místo nehody, včetně všech zúčastněných vozidel, poznávacích značek a všech příslušných dopravních značek nebo značení. To bude klíčové pro pojistná plnění a soudní řízení.

Výměna informací: Výměna jmen, adres, registračních čísel vozidel a informací o pojištění s ostatními zúčastněnými stranami. Pokud jsou svědci, pokuste se získat i jejich kontaktní údaje.

Informujte policii: V Chorvatsku je povinné hlásit policii každou dopravní nehodu se zraněnými osobami nebo velké škody na majetku. Zdokumentují místo činu a sestaví protokol, který je nutný pro pojištění.

Vaše vozidlo bylo poškozeno na parkovišti nebo v garáži: Může vám být účtováno?
Policie má oprávnění vyžádat si záznam z kamer, tedy obdržet očité svědectví o barvě, značce, typu vozidla, které škodu způsobilo, nebo ideálně o SPZ vozidla.

Kontaktujte svou pojišťovnu: Informujte svého poskytovatele pojištění o nehodě co nejdříve. Poskytněte jim všechny shromážděné informace a policejní zprávu.

Chorvatská pojišťovna upozorňuje, že lhůta pro předložení odůvodněné nabídky na odškodnění, tedy odůvodněné odpovědi, je předepsána směrnicí o povinném pojištění motorových vozidel. Většina členských států Evropské unie zavedla do svých vnitrostátních právních předpisů ustanovení o tříměsíční lhůtě pro řešení takových nároků na odškodnění.
Může vozidlo se zahraniční poznávací značkou opustit Chorvatskou republiku před prokázáním viny, pokud na cizím vozidle nejsou žádné škody nebezpečné pro další provoz vozidla? Postup v takových situacích ovlivňuje několik faktorů. Nejdůležitější je určit, zda se jedná o dopravní nehodu, při které došlo pouze k hmotné či majetkové škodě, nebo jde o nehodu se zraněnými osobami či smrtelnými následky. Mělo by být zjištěno, zda se cizinec dopustil přestupku či trestného činu, významnou roli hraje i skutečnost, zda je cizinec občanem členského státu Evropské unie nebo řidič pochází ze zemí mimo EU.

Získejte právní radu: Pokud je nehoda vážná nebo si nejste jisti právním postupem, zvažte konzultaci s místním právníkem, který se specializuje na dopravní nehody.

Následná opatření: Sledujte všechna lékařská ošetření, pokud se jedná o zranění, a zůstaňte v kontaktu se svou pojišťovnou, abyste se ujistili, že byly předloženy všechny potřebné dokumenty pro váš nárok.

Kulturní povědomí: Buďte si vědomi všech kulturních nuancí v Chorvatsku, které by mohly ovlivnit situaci. Respekt a trpělivost mohou za takových okolností jít daleko.

Pamatujte, že klíčem je zůstat v klidu, upřednostňovat bezpečnost a svědomitě dodržovat tyto kroky. Tento přístup vám pomůže situaci efektivně zvládnout a zajistí správné řešení všech právních a pojistných záležitostí.

S helmou je život jednodušší.
I když jste dopravní nehodu zavinili, komplexní pojištění pokryje kromě již tak špatné situace i škodu na vašem voze, alespoň nebudete muset myslet na finance.
Proto doporučujeme sjednat si přilbu a cestovní pojištění.

Like this article?