Parkovací místa pro invalidy

Přemýšlíte, kde zaparkovat ve Splitu a zároveň mít parkovací místo pro osoby se zdravotním postižením? Bezbariérové ​​parkování je zásadním aspektem zajištění rovného přístupu pro všechny jednotlivce, zejména pro osoby se zdravotním postižením.

Parkovací místa pro zdravotně postižené umožňují lidem se zdravotním postižením stejnou úroveň mobility a nezávislosti jako lidem bez postižení a poskytují jim možnost účastnit se činností a přístupu ke službám, které by jim jinak nemusely být dostupné.

Klíčem k podpoře inkluzivity a dostupnosti v naší společnosti je však pochopení potřeby dostupného parkování, znalost typů dostupného parkování, povědomí o výhodách a způsobu zajištění rovného přístupu pro všechny.

Pochopení potřeby přístupného parkování

Bezbariérové ​​parkování je klíčovou součástí zajištění rovného přístupu pro osoby se zdravotním postižením. Poskytuje lidem se zdravotním postižením stejnou úroveň mobility a nezávislosti jako lidem bez postižení.

Bez dostupného parkování mohou lidé se zdravotním postižením čelit překážkám v přístupu k základním službám, jako jsou zdravotnická zařízení a obchodní centra. Bezbariérové ​​parkování je důležité zejména pro jednotlivce, kteří používají invalidní vozíky, skútry nebo jiné prostředky mobility.

Tyto osoby mohou mít potíže s přístupem do budov a zařízení, které nemají rampy nebo které nemají vyhrazená parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením. Přístupné parkování je navíc důležité i pro jednotlivce, kteří mají potíže s chůzí na dlouhé vzdálenosti nebo mají jiné problémy související s mobilitou.

Bezbariérové ​​parkování je výhodné nejen pro jednotlivce se zdravotním postižením, ale i pro společnost jako celek. Podporuje inkluzivitu a dostupnost a umožňuje lidem s postižením plně se zapojit do společnosti.

Bezbariérové ​​parkování může také pomoci snížit množství času a úsilí, které lidé s postižením potřebují k přístupu k základním službám a činnostem, což může zlepšit celkovou kvalitu jejich života.

Pochopení potřeby přístupného parkování je zásadní pro zajištění rovného přístupu pro všechny jednotlivce, zejména pro osoby se zdravotním postižením. Podporuje mobilitu, nezávislost a začlenění a pro města, podniky a organizace je zásadní zajistit, aby dostupné parkoviště bylo snadno dostupné a dobře udržované.

Bezbariérové ​​parkování

Typy bezbariérového parkování

Pokud jde o zajištění rovného přístupu pro osoby se zdravotním postižením, existují různé typy přístupných parkovacích míst, která lze nalézt na veřejných prostranstvích. To zahrnuje:

 1. Určená parkovací stání pro invalidy: Tato stání jsou označena cedulkou s mezinárodním symbolem bezbariérovosti a jsou umístěna zpravidla v blízkosti vchodu do objektu nebo zařízení. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly praktické a dostupné parkování pro osoby s omezenou pohyblivostí.
 2. Místa přístupná pro dodávky: Tato místa jsou širší než standardní parkovací místa a jsou navržena pro umístění větších vozidel, jako jsou dodávky vybavené zvedáky pro invalidní vozíky. Poskytují také další prostor pro jednotlivce, kteří používají mobilní zařízení k nastupování a vystupování z vozidla.
 3. Parkovací místa s rampami a obrubníky: Tato místa poskytují přístup na chodníky a další plochy pro osoby se zdravotním postižením, což jim umožňuje snáze se v dané oblasti pohybovat. Bývají opatřeny nájezdy nebo obrubníky, které umožňují plynulý přechod z parkovacího místa na chodník.

 

Celkově tyto různé typy přístupných parkovacích míst slouží k zajištění rovného přístupu a pohodlí pro osoby se zdravotním postižením, což jim umožňuje plně se zapojit do společnosti a získat přístup k základním službám.

Typy dostupných parkovacích míst

Výhody bezbariérového parkování

Výhody dostupného parkování jsou četné a dalekosáhlé. Nejenže poskytuje větší mobilitu a nezávislost jedincům se zdravotním postižením, ale také podporuje inkluzivitu a dostupnost pro všechny, zlepšuje kvalitu života a může být nákladově efektivní. Zde jsou některé hlavní výhody bezbariérového parkování:

 1. Větší mobilita a nezávislost: Bezbariérová parkovací místa umožňují lidem s postižením stejnou úroveň mobility a nezávislosti jako lidem bez postižení. Umožňuje jim účastnit se činností a přistupovat ke službám, které by jim jinak nemusely být dostupné.
 2. Podporuje inkluzivitu a dostupnost: Bezbariérové ​​parkování podporuje inkluzivitu a dostupnost pro všechny členy společnosti. Umožňuje lidem se zdravotním postižením plně se zapojit do jejich komunity a pomáhá snižovat bariéry v přístupu k základním službám a činnostem.
 3. Zlepšuje kvalitu života: Bezbariérové ​​parkování může pomoci snížit množství času a úsilí, které jednotlivci s postižením potřebují k přístupu k základním službám a činnostem, což může zlepšit celkovou kvalitu jejich života. Umožňuje jim také žít samostatnější život, což může mít pozitivní vliv na duševní i fyzické zdraví.
 4. Nákladově efektivní: Dostupné parkování může být také nákladově efektivní, protože může snížit potřebu dopravy nebo osobní asistence, což může z dlouhodobého hlediska ušetřit peníze, což neznamená, že si musíte vybrat nejlevnější parkování ve Splitu.
Výhody bezbariérového parkování

Zajištění rovného přístupu pro všechny

Zajištění bezbariérového parkování je důležitým krokem k zajištění rovného přístupu pro osoby se zdravotním postižením, ale nestačí. Je také důležité zajistit, aby dostupné parkoviště bylo snadno dostupné, dobře udržované a nezneužívané.

Zde je několik způsobů, jak zajistit rovný přístup pro všechny:

 1. Zajistěte dostupnost a údržbu. Města, podniky a organizace by měly zajistit přístupná parkovací místa, která jsou jasně označena a udržovat rampy a obrubníky v dobrém stavu, což zajistí bezpečné parkovací místo pro osoby se zdravotním postižením.
 2. Pravidelný dohled. Pravidelné monitorování a vymáhání zákonů a předpisů o parkování je důležité, aby bylo zajištěno, že dostupná parkovací místa nebudou zneužita. Parkování v garáži vám ušetří starosti, protože garáže mají často kamery, které mohou zachytit zloděje a podobně. Zneužívání přístupných parkovacích míst může lidem se zdravotním postižením ztížit nalezení vhodného parkovacího místa, což může být frustrující a omezovat jejich přístup k základním službám a činnostem.
 3. Vzdělání. Poučení zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti o důležitosti přístupného parkování a sankcích za zneužití může pomoci snížit počet případů zneužití těchto prostor.
 4. Spolupráce: Spolupráce mezi městy, podniky a organizacemi může pomoci zajistit, že dostupné parkoviště bude snadno dostupné a dobře udržované. To může zahrnovat spolupráci na vývoji a implementaci zásad a pokynů pro přístupné parkování, stejně jako sdílení informací o dostupných parkovacích místech a zdrojích.

 

Zajištění rovného přístupu pro všechny jednotlivce, zejména osoby se zdravotním postižením, vyžaduje více než jen zajištění přístupného parkování. Prostřednictvím pravidelného monitorování, vzdělávání a spolupráce je důležité zajistit, aby dostupné parkoviště bylo snadno dostupné, dobře udržované a nezneužívané. To pomůže vytvořit inkluzivní a dostupnou společnost pro všechny.

Kde je ve Splitu najít?

Ve Splitu jsou dostupná parkovací místa na různých místech, včetně nákupních center, zdravotnických zařízení a vládních budov. Mnoho parkovišť v centru města má také vyhrazená parkovací místa pro invalidy, stejně jako rampy a obrubníky.

V naší garáži najdete parkovací místa pro invalidy! Split City Parking je parkoviště nedaleko starého města, které se nachází v bezprostřední blízkosti všech slavných památek města Split a zaplatíte pouze 20 € za den. Naše parkovací místa jsou prostorná a některá z nich jsou speciálně upravena pro osoby se zdravotním postižením.

Like this article?